web-2-0

Khái quát về nền tảng web 2.0

Web 2.0 là nền tảng website thế hệ thứ 2. Giúp tạo ra những trang website có tính tương tác cao với người dùng thông qua những mã nguồn được nhà cung cấp hoặc đối tác xây dựng từ trước giúp người lập trình dễ dàng tạo ra những website nhanh chóng và hiệu quả.

Trong các buổi tọa đàm và trình diễn về công nghệ web, cụm từ web 2.0 được nói tới như là một xu hướng trong thiết kế và phát triển web – một cảm nhận về thế hệ 2 của chuẩn web và các dịch vụ lưu trữ (hosting) (giống như một trang web cộng đồng, wikis, blog…) mà mục đích là nhắm tới những thuận tiện trong việc chia sẻ, hợp tác và sáng tạo giữa các người dùng. Thuật ngữ được sử dụng lần đầu tiên trong buổi hội thảo O’Reilly Media Web 2.0 năm 2004.

Những web 2.0 uy tín thường có những luật lệ rõ ràng, đòi hỏi người sử dụng không vi phạm luật chơi của họ nếu không muốn xóa website như : bản quyền, 18+,…

Đặc tính của web 2.0

Web 2.0 là những mã nguồn website động và mỗi mã nguồn được xây dựng một hệ thống giao diện phong phú bởi chính nhà cung cấp hoặc từ các đối tác xây dựng.

  • Web có vai trò nền tảng, có thể chạy mọi ứng dụng
  • Tập hợp trí tuệ cộng đồng
  • Dữ liệu có vai trò then chốt
  • Phần mềm được cung cấp ở dạng dịch vụ web và được cập nhật không ngừng
  • Phát triển ứng dụng dễ dàng và nhanh chóng
  • Phần mềm có thể chạy trên nhiều thiết bị như các thiết bị di động, thiết bị cầm tay,…
  • Giao diện ứng dụng phong phú

Các loại web 2.0 phổ biến.

http://wordpress.com/
http://www.weebly.com/
http://www.typepad.com/
http://www.blogger.com/
http://www.livejournal.com/
http://www.tumblr.com/
http://www.squidoo.com/
http://www.tripod.lycos.com/
http://www.wikispaces.com/
http://www.webs.com/
http://bravenet.com/
http://my.opera.com/
http://multiply.com/
http://www.xanga.com/
http://www.yola.com/
http://www.blogsome.com/
http://www.jimdo.com/
http://www.bigadda.com/
http://www.wetpaint.com/
http://www.blogspirit.com/
http://www.opendiary.com/
http://www.blogdrive.com/
http://www.tblog.com/
http://gather.com/
http://weblogs.us/
http:///blog.com
http://www.blog.co.uk/
http://hubpages.com/
http://diaryland.com/
http://www.zimbio.com/
http://quizilla.teennick.com/
http://sosblog.com/
http://20six.co.uk/
http://hubpages.com/
http://blurty.com/
http://upsaid.com/
http://tabulas.com/
http://tblog.com/
http://terapad.com/
http://shoutpost.com/
http://thoughts.com/
http://blogskinny.com/
http://free-conversant.com/
http://freeflux.net/
http://blogeasy.com/
http://blogstream.com/
http://blogstudio.com/
http://blogtext.org/
http://insanejournal.com/
http://journalfen.net/
http://journalhub.com/
http://bloxster.net/
http://bloghi.com/
http://mynewblog.com/
http://netcipia.com/
http://wikyblog.com/
http://blogigo.com/

Nguồn : wikipedia

Comments

comments

One thought on “Khái quát về nền tảng web 2.0

  1. […] hay blogspot là website xây dựng trên nền tảng web 2.0 của google. Giúp làm website miễn phí  dạng blog một cách nhanh chóng mà không […]

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *